Website PHP hữu ích

Thu, 18 Nov 2010
  1. http://php.net

Trang này được xem như cuốn sách gói đầu của các lập trình viên PHP, như một cuốn PHP Manual để mọi người có thể tra cứu các hàm và cách sử dụng một cách nhanh chóng. Mình rất thích cách trình bày của trang web này, ngoài hướng dẫn cú pháp bên dưới mỗi hàm còn có những đoạn code được cộng đồng đóng góp rất hữu ích, có thể tham khảo và sử dụng được liền.

  1. http://www.phpclasses.org

Đây là website mọi người nên subscribe email để theo dõi các class mới được cập nhật từ cộng đồng PHP. Ở đây mọi người có thể kiếm được các Class gửi email, kiểm tra mật khẩu, xác thực người dùng… Sử dụng các Class này sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều cho mọi người trong quá trình làm việc đồng thời cũng học hỏi được kiến thức từ cộng đồng.

  1. https://www.w3schools.com/php/

Một trang web trình bày rõ ràng các hàm cũng như các ví dụ sử dụng ngay bên dưới. Ngoài PHP trang web này còn cung cấp các ngôn ngữ lập trình web khác như HTML, Javascript và CSS. Trang này rất phù hợp với những người mới bắt đầu công việc lập trình web để làm tài liệu tham khảo.

  1. https://dzone.com

Đây là một trang web tin tức về công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan tới web. Trong đây có các bài viết hướng dẫn lập trình từng bước rất cụ thể và có kèm code minh họa. Trang web cũng hay cập nhật về các lỗ hỏng bảo mật và cách khắc phục. Mọi người có thể tham khảo để dành làm tài nguyên cho bản thân.

website-php

Loading...