Bài viết đầu tiên cho blog

Fri, 17 Sep 2010

Chào mọi người, hôm nay sẵn dịp sinh nhật và cũng đang rảnh rỗi nên mình quyết định lập blog để ghi lại những trãi nghiệm trong cuộc sống và trong công việc. Hi vọng sẽ kết nối được với các bạn đang làm cùng công việc lập trình. ^^

new-blog

echo 'Hello, world !!!';
Loading...