Năm mới cùng với IFRC

Tue, 08 Feb 2011

Năm mới đi làm được lì xì với dạo chơi quanh khu Hoa Viên. Mình làm bên đây văn phòng nhỏ nhưng được cái cảnh quang xung quanh đẹp. Đi dạo quanh chơi chụp hình thoải mái.

nam-moi-cung-voi-ifrc-01 Anh em ngồi chụp hình ở Hoa viên.

nam-moi-cung-voi-ifrc-03 Chị em ngồi chụp hình ở Hoa viên.

nam-moi-cung-voi-ifrc-02 Cả công ty cùng chụp chung 1 tấm trước sân.

Loading...