🍺 Buy me a beer 🍺

Không nhất thiết phải đi uống bia với mình. Nếu bạn thích những gì mình viết ở đây, hãy mua hoặc tặng 10.000 đồng cho một người bán dạo mà bạn gặp trên đường hôm nay.

Vì hạnh phúc là từ những việc cho đi.

#VNHACKER